Julius Urbanavičius: asmeninių darbų puslapis
Julius Urbanavičius: asmeninių darbų puslapis

Kristus nešantis kryžių ”Suklupęs”, 1994
Christ with cross ”Stumbled”

Truskavos šventoriaus koplytėlė, Lietuva
Truskava town churchyard chapel, Lithuania

« up »
3-3 (viso / total 96)


© Julius Urbanavičius
www.juliusurban.puslapiai.lt