Julius Urbanavičius: asmeninių darbų puslapis
Julius Urbanavičius: asmeninių darbų puslapis

Piemuo su šunimi ir avytėmis, 1996
Shepherd with dog and sheeps

Froslev (Pedborg), Danija
Froslev (Pedborg), Denmark

« up »
11-11 (viso / total 96)


© Julius Urbanavičius
www.juliusurban.puslapiai.lt