Julius Urbanavičius: asmeninių darbų puslapis
Julius Urbanavičius: asmeninių darbų puslapis
 
 
apie mane
..about me
 
skulptūra
..sculpture
mažoji skulptūra
..minor sculpture
 
tapyba
..pictorial art
 
atsisiuntimui
..downloads
 
pagalba
..help
nuorodos
..links
kontaktai
..contacts
 
 
įvertinkite
'surask.lt'
sistemoje

Trumpas pristatymas
Gimiau 1948 m. balandžio 12 d. Kaune, po avino ženklu, žiurkės metais. Gal todėl ir esu užsispyręs kaip avinas ir kandus kaip žiurkė. 1973 m. baigęs Kauno Politechnikos Instituto Cheminės Technologijos Fakultetą, išvykau dirbti pagal specialybę į Klaipėdos celiuliozės-kartono gamyklą, kurioje nelipau karjeros laiptais, o nusiritau į menų liūną, iš kurio išbristi jau tikriausiai nebegalėsiu. Domėtis menu pradėjau 1977 m. ir nuo tada dalyvauju įvairiose parodose tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse. 1978 m. Klaipėdoje pradėjau lankyti dailės studiją “Guboja”. 1979 metais buvau priimtas į Lietuvos liaudies meno draugiją. 1980 m. su šeima persikėlėm gyventi į Kėdainius. Nuo 1980 m. kasmet dalyvauju bendrose Kėdainių rajono bei respublikinėse parodose. Nuo 1993 m. prasideda monumentalios skulptūros laikotarpis, o nuo 1995 m. - dalyvavimas kasmetinėse tarptautinėse kūrybinėse stovyklose, seminaruose, skulptūrų simpoziumuose, parodose. 1999 m. atidaryta dailės studija suaugusiems “Guoba”. Kėdainiuose organizuotas ne vienas respublikinis ir tarptautinis skulptūrų simpoziumas. 2005 m. buvau apdovanotas Kėdainių krašto kultūros premija. Iki 2009 m. Danijoje sukūriau daugiau nei 90 didelių medžio skulptūrų, Vokietijoje apie 20, Čekijoje – 6. Lietuvoje didelių medžio skulptūrų yra apie 60.


Short presentation
I was born in 1948, 12th of April in Kaunas, under the sign of the Aries, in astrological year of Rat. Maybe that is the reason why I am so stubborn like mutton and trenchant like rat. After I graduated from the Faculty of Chemistry of Kaunas Technical University (Polytechnic Institute) in 1973, accordingly my specialty I started to work in cellulose-cardboard factory in Klaipėda. I was not a man of carrier, so I fell into the morass of art, from which, I guess I will never step out. In 1997 I took an interest in art and since then I have been participating in various exhibitions both in Lithuania and in foreign countries. In 1978 I started to attend art studio „Guboja“ in Klaipėda. In 1979 I was inducted to Lithuanian folk-art guild. In 1980 my family and I arrived to Kėdainiai. Since 1980, every year I participate in common exhibitions of Kėdainiai region and republic. The period of monumental sculpture started in 1993. Since 1995 I participated in annual international creative camps, seminars, sculpture symposiums and exhibitions. In 1999 I opened the art studio for adults “Guoba”. There were many republic and international sculpture symposiums arranged in Kėdainiai. In 2005 year I was awarded with Kėdainiai district culture premium. By 2009 I created more than 90 big wooden sculptures in Denmark, 20 in Germany, 6 in Czechia. There are about 60 big wooden sculptures in Lithuania.

© Julius Urbanavičius
www.juliusurban.puslapiai.lt