Julius Urbanavičius: asmeninių darbų puslapis
Julius Urbanavičius: asmeninių darbų puslapis
Trumpas pristatymas
Gimiau 1948 m. balandžio 12 d. Kaune, avino ženkle, žiurkės metais. Gal todėl ir esu užsispyręs kaip avinas ir kandus kaip žiurkė. 1973 m. baigęs Kauno Politechnikos Instituto Cheminės Technologijos Fakultetą ir vedęs, išvykau dirbti pagal specialybę į Klaipėdos celiuliozės-kartono gamyklą, kurioje nelipau karjeros laiptais, o nusiritau į menų liūną, iš kurio išbristi jau tikriausiai nebegalėsiu. Domėtis menu pradėjau 1977 m. ir nuo tada dalyvauju įvairiose parodose tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse. 1978 m. Klaipėdoje pradėjau lankyti dailės studiją „Guboja“. 1979 m. buvau priimtas į Lietuvos liaudies meno draugiją. 1980 m. su šeima persikėlėm gyventi į Kėdainius. Nuo 1980 m. kasmet dalyvavau bendrose Kėdainių rajono bei respublikinėse parodose. 1993 m. konkurso keliu patekau į kūrybinę stovyklą „Žalgirio“ parko skulptūroms kurti. Ten sukūriau 6 metrų aukščio ąžuolinę karvedžio Čiupurnos skulptūrą. Nuo tada prasidėjo monumentaliosios skulptūros laikotarpis. 1995 m. vasarą buvau pakviestas į Daniją kurti skulptūrų iš medžio. Kitais metais į Daniją jau su žmona vykome kurti skulptūrų iš medžio. Danijoje vasaromis iki 2019 m. kūrėme skulptūras miškų urėdijoms, įvairioms organizacijoms, dalyvavome tarptautinėse kūrybinėse stovyklose-simposiumuose. 1999 m. įkuriu dailės studiją suaugusiems „Guoba“. Kėdainiuose organizuotas ne vienas respublikinis ir tarptautinis skulptūrų simpoziumas. 2004 m. Kėdainiuse esu išrenkamas metų kūrėju. 2005 m. apdovanojamas Kėdainių krašto kultūros premija. Esu dalyvavęs 25-iuose tartautiniuose simpoziumuose-kurybinėse stovyklose Lietuvoje, Čekijoje, Vokietijoje, Danijoje. Lietuvoje sukurta virš 170 skulptūrų, Danijoje virš 200, Vokietijoje 25, Čekijoje 6, Suomijai išsiųsta 5, Švedijai 6, Pietų Afrikos Respublikai 1. Per visą kūrybinį laikotarpį sukurta apie 2500 tapybos darbų ir darbelų, kurie išsibarstę ne tik po Lietuvą. Kas penki metai nuo 1988m. pristatau savo jubiliejines kūrybos ataskaitines parodas. Šiuo metu esu laisvas menininkas. O dėl kūrybinių ieškojimų, tai man sako, kad neturiu savo stiliaus, bet stiliaus nebuvimas, tai irgi stilius.


Short presentation
I was born in 1948, 12th of April, in Kaunas, under the sign of the Aries, in astrological year of Rat. Maybe that is the reason why I am so stubborn like mutton and trenchant like rat. After I graduated from the Faculty of Chemistry of Kaunas Technical University (Polytechnic Institute) in 1973, accordingly my specialty, I started to work in cellulose-cardboard factory in Klaipėda, where I did not climb the career ladder, but fell into the morass of art, from which I probably won't be able to get out. I started to be interested in art in 1977 and since then I have been participating in various exhibitions both in Lithuania and in foreign countries. In 1978, in Klaipėda, I started attending the „Guboja“ art studio. I was admitted to the Lithuanian Folk Art Society in 1979. I moved with my family to Kėdainiai in 1980. Since 1980 every year I participate in joint Kėdainiai district and national exhibitions. In 1993 through a competition, I got into a creative camp to create sculptures in "Žalgiris" park. Here I created a 6-meter-high oak sculpture of the warlord Čiupurna. From then on, the period of monumental sculpture began. In 1995, in summer, I was invited to Denmark to create sculptures from wood. The following year, my wife and I went to Denmark to create sculptures from wood. In Denmark during the summer time until 2019 we created sculptures for forest authorities, various organizations, participated in international creative camps-symposiums. In 1999 I established the art studio „Guoba“ for adults. Several republican and international sculpture symposium were organized in Kėdainiai. In 2004 in Kėdainiai I was nominated as the creator of the year. In 2005, in Kėdainiai, I was awarded by the Region Culture Prize. I have participated in 25 international symposiums-creative camps in Lithuania, Czech Republic, Germany, Denmark. Over 170 sculptures were created in Lithuania, over 200 in Denmark, 25 in Germany, 6 in the Czech Republic, 5 were sent to Finland, 6 to Sweden, 1 to the Republic of South Africa. During the entire creative period, about 2500 paintings and artworks were created, which are scattered not only in Lithuania. Since 1988, every five years, I present my jubilee creative reporting exhibitions. I am currently a freelance artist. It is told to me that I don't have my own style, but the absence of style is also style.

© Julius Urbanavičius
www.juliusurban.puslapiai.lt